Erasmus+ Değişim Programı Hk.
2020-2021 Akademik yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği başvuruları için duyuru ve ilan metinleri aşağıda linki yer alan uluslararsı ilişkiler koordinatörlüğünün web sayfasında yer almaktadır. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ