Fakültemizde "Arama Konferansı" gerçekleştirilmiştir...
Fakültemizde Turizm Haftası Etkinlikleri kapsamında Turizm İşletmeciliği üzerine Yüksek lisans öğrencilerinin tezlerine yönelik gerçekleştirilen Arama Konferansına , Safranbolu Belediye Başkan Yard. Sayın Hüseyin BİLİCİ, Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Hasan GÖKKAYA , Safranbolu Turizm Fakültesi Dekanı Sayın Levent AYTEMİZ , Fakülte Öğretim elemanlarının ve Fakülte Yüksek lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Konferansta Turizm Haftası etkinliklerinde aktif görev alan Fakültemiz Öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize Dekanlığımızca katılım belgeleri dağıtılmıştır.