FAKÜLTE KURULU


FAKÜLTE KURULU
 

Başkan

Prof. Dr. Refik POLAT

 


Profesör Üye

Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ

 


Profesör Üye

Prof.Dr. Mustafa YAŞAR

 

Profesör Üye

Prof. Dr. Hasan GÖKKAYA

 


Doçent Üye

Doç. Dr. H. Avni KIRMACI

 


Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Nurettin AYAZ

 


Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Nuray TÜRKER

 


Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Taşkın DENİZ

 


Dr. Öğr. Üyesi Üye

Dr. Öğr. Üyesi Halime GÖKTAŞ KULUALP