MENÜ
Misyon
 
Fakültemiz, turistik hizmetlerin üretimi ve yönetimini
gerçekleştirebilecek, girişimcilik ve yaratıcılık yeteneklerine
sahip nitelikli işgücü yetiştirmeyi ve aynı zamanda turizm
araştırmaları yapmayı misyon olarak benimsemiştir.

Vizyon
 
Geliştirmekte olduğu eğitim ve araştırma yeteneklerini
kullanarak, öncelikle Batı Karadeniz ve çevresinde temel
turizm bilinci ve bilgi birikimini oluşturmak akabinde bu
birikimi ulusal ve uluslararası düzeye taşımaktır.