STAJ FORMLARI
Staj; öğrencilerin almış oldukları eğitimle kazandıkları bilgi ve becerilerini uygulayarak güçlendirebilecekleri nitelikte ve bölümleri/programlarıyla ilgili turizm işletmelerinde yapılır. Bu paralelde; öğrencilerin staj yapacakları asgari işletme şartları şu şekilde olmalıdır:
 
  • 3, 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri,
  • Birinci Sınıf Tatil Köyleri,
  • Kruvaziyer Gemileri,
  • Mavi Bayraklı Marina-Yat İşletmeleri,
  • A Grubu Seyahat Acenteleri,
  • Ulusal ve Uluslararası Havayolu İşletmeleri,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Merkez ve Taşra Teşkilatına Bağlı Turizm ile İlgili Birimleri,
  • Fakülte Yönetim Kurulu Onayı ile Kabul Edilen Diğer Kamu Kuruluşlarına Ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri,


KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ STAJ BAŞVURU BASAMAKLARI
 
Adım 1: Staj Başvuru: Öğrenciler Staj başvurusunda bulundukları firmaya, Üniversitemizin öğrencisi olduğunu gösterir “Ek-1:Staj Başvuru Belgesi”ni doldurup, işletmeye vereceklerdir. (Son Tarih: 30 Mart 2018).

Adım 2:  Staj Kabul: Öğrencinin staj başvurusunda bulunduğu işletme, öğrencinin staj yapmasını kabul ettiği takdirde “Ek-2: Staj Kabul Belgesi”’ni doldurup öğrenci vasıtasıyla Üniversiteye gönderecektir. Öğrenciler Ek-2 Belgesini verirken sigortalarının yapılabilmesi için aynı zamanda “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi”’ni de doldurup Evrak Kayıt'a teslim etmeleri gerekir. (Son Tarih: 13 Nisan 2018).

Adım 3: Staj Değerlendirme: Bölüm başkanlığında toplanan “Ek-2: Staj Kabul Belgeleri” 23 Nisan 2018 tarihine kadar değerlendirilip Staj yeri kabul edilen öğrenciler panodan ilan edileceklerdir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler ve Zorunlu nedenlerle staj kabul belgesini getiremeyen öğrenciler Mayıs ayının 15’ine kadar bölüm başkanlığına teslim edip Staj yerlerini onaylatmak zorundadırlar.

Adım 4: Staj Başlama Belgelerinin Teslim Alınması: 15 Haziran 2018 tarihinden sonra öğrenciler bölümlerinden “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgelerini” teslim alıp ilgili firmalara staj yapmak üzere gidecektir.

Adım 5: Stajın Yapılması: 2 Temmuz – 22 Ağustos 2018 tarihleri arasında stajlar yapılacaktır. Öğrenciler staj süresince Staj defterlerini doldurup firmaya onaylattıracaklardır.

Adım 6: Stajın Tamamlanması: Staj bitiminde, Staj Defterini (bu defter, STF internet sayfasında örneği vardır) ve Staj Sicil Fişini (kapalı, imzalı ve kaşeli bir zarf içerisinde) "Evrak Kayıt birimine teslim edeceklerdir (Son Tarih: 28 Eylül 2018). Evrakların bölüm sekreterliğine tesliminden öğrenci sorumludur.

Adım 7: Notların Girilmesi: Bölümler Staj defterlerini inceleyip, stajı kabul edilen öğrencilerin listesi 21 Aralık 2018 tarihine kadar ilan edilecektir.

EK-1. STAJ BAŞVURU BELGESİ

EK-2. STAJ İŞYERİ KABUL BELGESİ

EK-3. STAJ SİGORTA YATIRMA BELGESİ

EK-4. STAJ DEFTERİ