STAJ FORMLARI
Staj; öğrencilerin almış oldukları eğitimle kazandıkları bilgi ve becerilerini uygulayarak güçlendirebilecekleri nitelikte ve bölümleri/programlarıyla ilgili turizm işletmelerinde yapılır. Bu paralelde; öğrencilerin staj yapacakları asgari işletme şartları şu şekilde olmalıdır:
 
  • 3, 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri,
  • Birinci Sınıf Tatil Köyleri,
  • Kruvaziyer Gemileri,
  • Mavi Bayraklı Marina-Yat İşletmeleri,
  • A Grubu Seyahat Acenteleri,
  • Ulusal ve Uluslararası Havayolu İşletmeleri,
  • Fakülte Yönetim Kurulu Onayı ile Kabul Edilen Diğer Kamu Kuruluşlarına Ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri,

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ STAJ BAŞVURU BASAMAKLARI
 
Adım 1: Staj Başvuru: Öğrenciler Staj başvurusunda bulundukları firmaya, Üniversitemizin öğrencisi olduğunu gösterir “Ek-1:Staj Başvuru Belgesi”ni ve “Ek-2: Staj Kabul Belgesi”ni doldurup, işletmeye vereceklerdir.
(Son Tarih: 17 Nisan 2020).

Adım 2:  Staj Kabul: Öğrencinin staj başvurusunda bulunduğu işletme, öğrencinin staj yapmasını kabul ettiği takdirde “Ek-2: Staj Kabul Belgesi”’ni doldurup öğrenci vasıtasıyla Üniversiteye gönderecektir. Öğrenciler “Ek-2: Staj Kabul Belgesi”ni verirken sigortalarının yapılabilmesi için aynı zamanda bir adet "Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve  “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi”’ni doldurup danışmanlarına teslim etmeleri gerekir. (Son Tarih: 24 Nisan 2020).

Adım 3: Staj Değerlendirme: Bölüm başkanlığında toplanan “Ek-2: Staj Kabul Belgeleri” 08 Mayıs 2020 tarihine kadar değerlendirilip Staj yeri kabul edilen öğrenciler panodan ilan edileceklerdir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler ve Zorunlu nedenlerle staj kabul belgesini getiremeyen öğrenciler Mayıs ayının 15’ine kadar bölüm başkanlığına teslim edip Staj yerlerini onaylatmak zorundadırlar.


Adım 4: Stajın Yapılması: 1 Temmuz – 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında stajlar yapılacaktır. Öğrenciler staj süresince Staj defterlerini doldurup firmaya onaylattıracaklardır.

Adım 5: Stajın Tamamlanması: Staj bitiminde, "Staj Defteri"ni (bu defter, STF internet sayfasında örneği vardır) ve "Staj Sicil Fişi"ni  (kapalı, imzalı ve kaşeli bir zarf içerisinde) "Evrak Kayıt" birimine teslim edeceklerdir (Son Tarih: 30 Eylül 2020). Evrakların bölüm sekreterliğine tesliminden öğrenci sorumludur.

NOT: Staj defteri zarf içine koyulmayacaktır. 

Adım 6: Notların Girilmesi: Bölümler staj defterlerini inceleyecek ve stajı kabul edilen öğrencilerin listesi 11 Aralık 2019 tarihine kadar ilan edilecektir.

EK-1. STAJ BAŞVURU BELGESİ

EK-2. STAJ İŞYERİ KABUL BELGESİ

EK-3. STAJ SİGORTA YATIRMA BELGESİ

EK-4. STAJ DEFTERİ

STAJ SİCİL FİŞİ