Tanıtım
Safranbolu Turizm Fakültesi 26.09.2011 tarihinde Safranbolu’da, Karabük Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup, İlk öğrencilerini 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında Turizm İşletmeciliği bölümüne almış ve eğitim öğretime başlamıştır. Fakültede verilecek eğitimin temel hedefi; başta Safranbolu olmak üzere, mikro düzeyde Batı Karadeniz Bölgesi, makro anlamda ise ülke genelinde gereksinim duyulan eğitimli iş gücünün yetiştirilmesine ve ülke turizminin gelişimine katkı sağlamaktır.

Fakültemizde Turizm İşletmeciliği Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm Rehberliği Bölümü ve Rekreasyon Yönetimi Bölümü   olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Hali hazırda Turizm İşletmeciliği bölümü örgün ve ikinci öğretim olarak eğitim vermektedir. Ayrıca Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ile Turizm Rehberliği bölümleri de 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle öğrenci kabulüne başlayacaktır.

Fakültemizde öğretim dili Türkçe olmak üzere İngilizce destekli 8 yarıyıllık (4 yıllık) lisans öğretimi verilmektedir. Bunun yanında öğrencilere 6 yarıyıl boyunca seçmeli olarak Rusça ve Alan dersleri de verilmektedir. Öğrencilerin Lisans Diploması alabilmeleri için 8 yarıyıllık öğretim programında yer alan derslerin yanı sıra; yurt içinde yer alan turizm işletmelerinde 45 iş günü olan zorunlu stajlarını da başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Fakültemiz bünyesinde 1 Profesör, 4 Doçent, 7 Yardımcı Doçent ,3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.