Rektörlük Kupası
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2017  YILI
REKTÖRLÜK KUPASI YARIŞMA TALİMATI
 
 
GENEL HÜKÜMLER
 
AMAÇ: Karabük Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Bölümlerdeki öğrenciler arasında her düzeyde sporu çok yönlü olarak tanıtmak, sevdirmek, öğrenci ve çalışanlarımızı spor yapmaya yönlendirmek, boş zamanlarını değerlendirmek için yapılacak olan spor yarışmalarının, bu talimatta bulunmayan hususların ise Uluslararası Oyun Kuralları ve ilgili spor branşınınstatü ve yarışma talimatlarına göre yürütülmesini sağlamaktır.
 
KAPSAM: Bu talimat, Karabük Üniversitesi Geleneksel Rektörlük Kupasına katılan yönetici, antrenör ve sporcuları kapsar.
 
ESAS HÜKÜMLER: Karabük Üniversitesi’ne bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu öğrenci sporcuların katılımı ile yapılacaktır.
 
TEKNİK TOPLANTI:Teknik Toplantı ve Fikstürün açıklanması daha sonra belirlenecek.
 
 
 
ORGANİZASYON KOMİTESİ
 
   
Yrd. Doç. Dr. Günay ÖZBAY BESYO Müdürü
Yrd.Doç.Dr. N.Bahadır KAYIŞOĞLU BESYO Öğr.Üyesi
Bünyamin GÜN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
Seyfettin ARSLAN Spor Şube Müdürü
İskender KOYUNCU Mali Şube Müdürü
Muharrem GACAR Bilgisayar İşlt.
 
 
ORGANİZASYON KOMİTESİNİN GÖREVLERİ:
1.      Yarışma sahalarını belirler, yarışmalara girecek takımları gruplara ayırarak, fikstür ve programı tanzim eder.
2.      Zorunlu nedenlerle yapılması mümkün olmayan yarışmaları, ilgili spor dalı yönetmeliklerine göre erteler, yarışmalarla ilgili konularda, tam yetki ile hareket eder.
3.      Yarışma programlarının gün, yer ve saatini değiştirebilir, değişiklikleri ilgililere ve kurum yöneticilerine bildirir.
4.   Yarışma sonuçlarını onaylar ve duyurusunu yapar.       
5.      Yarışmalar için kurumların hazırladığı onaylı sporcu listeleri üzerinde gerekli incelemelerde bulunur.
6.      Hakemlerin tanzim ettiği raporlarını inceler, cezayı gerektiren konularda gerekli belgelerin organizasyon komitesine sevkini sağlar.
7.      Teknik Toplantıyı düzenler ve yönetir.
8.      Yarışma öncesi saha ve teçhizatları hazır hale getirir.
9.      Komitenin görev süresi organizasyonun bitiminde son bulur.
10.  Rektörlük Kupası, Üniversite içi organizasyon olduğundan yarışmalarda çıkan idari, teknik anlaşmazlıklar ve itirazlar organizasyon komitesine yapılır. Yapılan bu itirazlar  hakem raporları doğrultusunda incelenerek karara bağlanır.
 
 
 
 
HAKEMLER
Yarışma hakemleri, ilgili spor dalının konuya ilişkin yönetmeliğindeki esaslara göre oluşan hakem komitesince yürütülür.
Yarışmalar sonunda, düzenlenen yarışma raporları organizasyon komitesine sunulur.
 
HÜKMEN YENİK SAYILMA
a)      Zamanında yarışma yerinde, yarışmanın gerektirdiği spor kıyafeti ile bulunmamak veya ilgili yarışma yönetmeliğinin öngördüğü sayıdan az yarışmacı ile yarışmaya çıkmak.
b)      Yarışmaların sonucu üzerinde önceden anlaşmaya varmak.
c)      Herhangi bir takımın yararına ve kaybına neden olacak biçimde yarışmayı tamamlamadan sahadan çekilmek.
d)     Kimliksiz yarışmak.
e)      Yarışma anında, sporcu, idareci, antrenörlerden biri veya birkaçı tarafından hakeme sözlü veya faal saldırıda bulunmak, hakemin görev yapmasını engellemek.
f)       Sahada olay çıkarmak veya kavga etmek.
g)      Sahte kimlikle oyuncu oynatmak ve kendi birimi dışından oyuncu oynatmak.
h)      Cezalı oyuncu oynatmak veya cezalı antrenöre takımı idare ettirmek.
i)        Bir hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen oyuncu, idareci ve antrenörün sahayı terk etmemeleri halinde takımlar diskalifiye edilerek, bir yıl sonra düzenlenecek faaliyette yer alamazlar.
 
ERTELEME:
                   Yarışmaların ertelenmesi Karabük Üniversitesi Geleneksel Rektörlük Kupası yarışmaları belirtilen tarih, saat ve yerlerde başlar. Bu yarışmalar çok zorunlu haller dışında ertelenmez. Yarışmaların mecbur sebeplerle ertelenme kararı Organizasyon Komitesine aittir.
 
 
OYUN SÜRELERİ VE SONUÇLARIN İLANI:
a)      Yarışmalarda oyun süreleri organizasyon komitesi tarafından düzenlenir.
b)      Sonuçların onaylanması, yarışmaların teknik sonuçları, hakem raporları organizasyon komitesi tarafından onaylanır.
 
 
ÖDÜLLER:
                 Yarışmalarda derece alan takım ve sporcuların ödülleri, müsabakalar sonunda yapılacak törenle hak sahiplerine verilir.
 
 
 
 
 
 
 
TAKIM VE SPORCULARIN YARIŞMALARA KATILMA ŞARTLARI:
 
1.      Karabük Üniversitesi kimliği olmayan hiçbir sporcu yarışmalara katılamaz.
2.      Karabük Üniversitesi bünyesinde bulunan futbol, basketbol ve voleybol branşlarında en az 8 takım kurulması halinde müsabakalar düzenlenebilecektir.
3.       Karabük Üniversitesi bünyesinde bulunan her birimden (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu)  en fazla 1 takımkatılabilir.
4.      Öğrenciler fakültelerinin dışında kurulan takımlarda oynayamazlar.
5.      Branşlar; 
 
BRANŞLAR
 
KATILIMCILAR
 
AKADEMİK/İDARİ ÖĞRENCİ  
 
FUTBOL
BAY BAYAN  
X     X  
BASKETBOL X X   X  
VOLEYBOL X X   X  
 
 
 
 
6.      Takımlar, birim yetkililerinden yarışmaya katılacakları isimlerini belirten onaylı isim listesi getirmesi gerekmektedir. Her takımdan sorumlu bir akademik veya idari yetkilinin olması zorunludur.
7.      Yarışmalara katılmak için başvuruda bulunan takımlar müsabakalara gelmedikleri takdirde, bir yıl sonra yapılacak olan Rektörlük Kupasına katılma hakkını kaybederler.
8.      Teknik toplantı tarihinde ve saatinde takım sorumluları toplantıya katılmak zorundadır. Sorumlular toplantıda alınan kararları duyurmak ve uygulamakla yükümlüdür.
9.      Müsabakalar veya yarışmalar öncesi takımlar “ SAĞLIK RAPORU” nu ibraz etmek zorundadır. SAĞLIK RAPORU olmayan sporcular kesinlikle müsabakalara alınmayacaktır.
 
 
FUTBOL TURNUVA KURALLARI VE KOŞULLAR
 
Her takımın birteknik bir idari sorumlusu olacaktır ve kulübede yedek oyuncular ve sorumlular dışında kimse bulunmayacaktır.
 • Takımdaki oyuncuların isim listesi öğrenci kimlikleri ve her oyuncunun Sağlık Raporu kesinlikle olacaktır.
 • Her oyuncu kendi okul takımında mücadele edebilecektir.
 • Müsabakalar 10 oyuncu 1 kaleci olmak üzere 11 kişi ile oynanacaktır. 
 • Takımlar müsabaka listesine en fazla 25 sporcu yazılabilir ve bir müsabaka sırasında oyuncu Kadrosu 18 kişi olup değişiklik hakkı 3 ile sınırlıdır.
 • Her maç süresi 60 dakikadır. (30 dakika x 2 devre)
 • Çim sahaya uygun ayakkabılar kullanılabilir. Diğer durumlarda sakatlık olmaması için oyuncu kesinlikle oynatılmayacaktır.
 • TFF Futbol müsabakalarında uygulanan tüm kurallar uygulanacaktır.
 • Direk kırmızı kart gören sporcunun cezası hakem raporuna göre belirlenir(en az 2 maç ceza) çift sarı karttan kırmızı gören sporcu ise bir sonraki müsabakada oynayamayacaktır.
 • Hakemlerin günlük raporları doğrultusunda fairplay’e aykırı hareketlerde bulunan takımlara turnuva statüsü çerçevesinde ceza verilir.
 • Sportmenliğe aykırı her türlü davranış (küfür, kavga vs.) turnuvadan ihraç sebebidir. İhraç edilen takımların maçlarında hükmen mağlup statüsü uygulanır.Hükmen mağlup takımlar 3-0 mağlup kabul edilir.
 • Takımlar itirazlarını sadece sorumlu İdareci tarafından organizasyon komitesine bildirebilir ve hakem raporuna göre organizasyon komitesince değerlendirme yapılır.
 • Takımların forma, ayakkabı, ulaşım, ihtiyaçlarını kendileri tarafından temin edilecektir.
 • Fikstür Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının internet sayfasında yayınlanacak ve duyuru panolarına asılacaktır.
İzin ve devamsızlık konusunda SKS Daire Başkanlığıyardımcı olmayacaktır.
 
 
Not: Takımlar müsabakalara listelerine Futbol 25, Basketbol 12 ve Voleybol 12 kişi olmak üzere liste oluşturabilir.