Misyon - Vizyon
Misyon
 
Fakültemiz, turistik hizmetlerin üretimi ve yönetimini gerçekleştirebilecek, girişimcilik ve yaratıcılık yeteneklerine
sahip nitelikli işgücü yetiştirmeyi ve aynı zamanda turizm araştırmaları yapmayı misyon olarak benimsemiştir.

Vizyon
 
Geliştirmekte olduğu eğitim ve araştırma yeteneklerini kullanarak, öncelikle Batı Karadeniz ve çevresinde temel
turizm bilinci ve bilgi birikimini oluşturmak akabinde bu birikimi ulusal ve uluslararası düzeye taşımaktır.