STAJ FORMLARI
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
TFI234 STAJ DERSİ ÖDEV HAZIRLAMA İLKELERİ
        
Turizm İşletmeciliği Bölümümüz bünyesinde “öğrencilerimizin okuldaki öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik, pratik bilgi ve becerilerini pekiştirmelerini ve mesleki görgülerini artırmalarını sağlamak” hedefleri çerçevesinde 4. Dönem dersi olarak verilmekte olan TFI234 Staj dersimizin Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle 2019-2020 öğretim yılı için ödev çalışması şekilde öğrencilere tamamlatılması hususunda fakültemiz yönetim kurulunda karar alınmıştır.
 
Bu çerçevede Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimizin aşağıdaki konuları içeren bir ödev hazırlaması ve hazırladıkları ödevi TFI234 Staj dersi için belirlenen Final veya Bütünleme Sınav tarihinde elektronik ortamda aysegulacar@karabuk.edu.tr e-mail adresine mail yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
 

ÖDEV İÇERİĞİ
1) Bir adet 4 ve bir adet 5 yıldızlı otel işletmesi için vizyon ve misyon örneği yazılması,
2) Bir adet 4 ve bir adet 5 yıldızlı otel işletmesi için yönetim şeması çizilmesi,
3) Önbüro bölümün işleyişi hakkında genel bilgiler verilmesi ve bu bölümde kullanılan örnek formlar doldurulması,
4) Kat Hizmetleri departmanı faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi, temizleme usullerinin yazılması,
5) Servis departmanı kapsamında kuver örnekleri çizilmesi,
6) Bir otelin mutfak yerleşim planı çizilmesi ve soğuk-sıcak mutfak hakkında bilgi verilmesi,
7) 5 adet bileşenden oluşan bir menü örneği hazırlanması,
8) Bir tane 4 veya 5 yıldızlı otel işletmesi için Günlük Satış Hasılat Raporu düzenlenmesi,